Fórum összegző emlékeztető

EMLÉKEZTETŐ
Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Multifunkciós sport-és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése című Tájékoztató Fórumra

Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport, a TOP-7.1.1-16 azonosító számú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési startégiához kapcsolódva című felhívás keretében támogatásban részesült. A támogatott projekt keretében Orosháza területén székhellyel rendelkező civil szervezetek, vállalkozások és közszféra együttműködésével fejlesztések, illetve programok valósulnak meg a következő években. Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezete, 2018..október 25. napján tájékoztató fórumot tartott a munkaszervezet irodájában.

Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport területén megjelent első pályázati felhívás a Helyi Fejlesztési Stratégiában szereplő kulcsprojekt, a Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Multifunkciós sport-és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése” című TOP-7.1.1-16-H-097-1 helyi pályázati felhívás.

A felhívás a helyi akciócsoport honlapján elérhető: http://ope-clld.hu/palyazati-felhivasok/Multifunkcios-sport-es-ifjusagi-rekreacios-kozpont

A tájékoztató fórumot Mihalik Mariann munkaszervezet vezető nyitotta meg köszöntő beszédével, amelyben ismertette a fórum programját.

Ezt követően Mihalik Mariann munkaszervezet vezető előadást tartott, amelyben röviden ismertette a CLLD programot, és annak részletes működését, ismertette a Helyi akciócsoport feladatait és tagjait, majd rátért a felhívással kapcsolatos fontos információkra. 

Elhangzott, hogy a program megvalósításához milyen összegű forrás és előleg igényelhető, milyen mértékű a támogatás intenzitása, melyek a támogatható tevékenységek.

Az előadást követően kérdések feltevésére volt lehetőség.

Az előadó ismertette, hogy a Helyi Akciócsoport munkaszervezete a pályázati felhívásokkal kapcsolatban folyamatos ügyfélszolgálatot tart, ahová a pályázók a megadott időpontban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen, telefonon és e-mailben.

A fórumról fotódokumentáció és jelenléti ív készült.

Orosháza, 2018. október 26.


                          Mihalik Mariann

 Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport

                    munkaszervezet vezető