Fórum összegző emlékeztető 2019.04.12.


EMLÉKEZTETŐ
Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Közösségi tér fejlesztés 

Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Termálvíz innovatív és helyi egészségmegőrző hasznosítása érdekében helyi marketing-tevékenység, a településen elérhető szolgáltatások, látnivalók és rendezvények kihasználtságának és ismertségének növelése érdekében 

Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Egészséges (funkcionális, baromfiból készült) élelmiszerekkel és bemutatásukkal kapcsolatos szemléletformáló programok, piackutatások, kutatási, kísérleti, szemléletformáló és pilot projektek indítása című Tájékoztató Fórumról

Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport, a TOP-7.1.1-16 azonosító számú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési startégiához kapcsolódva című felhívás keretében támogatásban részesült. A támogatott projekt keretében Orosháza területén székhellyel rendelkező civil szervezetek, vállalkozások és közszféra együttműködésével fejlesztések, illetve programok valósulnak meg a következő években. Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezete, 2019. április 12. napján tájékoztató fórumot tartott a munkaszervezet irodájában.

Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport területén megjelent a  

„Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Közösségi tér fejlesztés” c. TOP-7.1.1-16-H-097-2 azonosítószámú, a 

„Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Termálvíz innovatív és helyi egészségmegőrző hasznosítása érdekében helyi marketing-tevékenység, a településen elérhető szolgáltatások, látnivalók és rendezvények kihasználtságának és ismertségének növelése érdekében” c. TOP-7.1.1-16-H-097-3.1 azonosítószámú, és a 

„Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása Orosházán – Egészséges (funkcionális, baromfiból készült) élelmiszerekkel és bemutatásukkal kapcsolatos szemléletformáló programok, piackutatások, kutatási, kísérleti, szemléletformáló és pilot projektek indítása” című TOP-7.1.1-16-H-097-3.1 azonosítószámú helyi pályázati felhívás.

A felhívások a helyi akciócsoport honlapján elérhetőek: http://ope-clld.hu/palyazati-felhivasok/Felhivasok

Dávid Zoltán az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség helyi Akciócsoport elnöke megnyitotta a fórumot köszöntő beszédével, amelyben röviden ismertette a tájékoztató fórum programját. Ezután felkérte Mihalik Mariannt, az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség helyi Akciócsoportmunkaszervezet vezetőjét előadásának megtartására.


Mihalik Mariann munkaszervezet vezető előadást tartott, amelyben röviden ismertette a CLLD programot, és annak részletes működését, ismertette a Helyi Akciócsoport feladatait, bemutatta a HACS tagjait, majd rátért a helyi felhívásokkal kapcsolatos információkra. 


Elhangzott, hogy az egyes helyi felhívások esetében mely szervezetek pályázhatnak, milyen összegű forrás és milyen összegű előleg igényelhető, milyen mértékű a támogatás intenzitása, melyek a támogatható tevékenységek, meddig és hogyan nyújthatók be a támogatási kérelmek.

Végül az előadó részletesen ismertette a támogatási kérelmek bírálatának folyamatát.

Az előadást követően kérdések feltevésére volt lehetőség, melyek a következőkre irányultak:
 Mik pontosan a kötelezően benyújtandó mellékletek?

Milyen indikátorokat kell a támogatást igénylőknek teljesíteniük?

Miért van az egyes helyi felhívások beadási időszaka szakaszokra bontva?

A munkaszervezet vezető megválaszolta a kérdéseket. 

Végül a munkaszervezet vezető tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Helyi Akciócsoport munkaszervezete a pályázati felhívásokkal kapcsolatban folyamatos ügyfélszolgálatot tart, ahová a pályázók a megadott időpontban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen, telefonon és e-mailben.

A fórumról fotódokumentáció és jelenléti ív készült.

Orosháza, 2019. április 12.


                          Mihalik Mariann

 Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport

                    munkaszervezet vezető